Spring naar inhoud
Home Nieuwbouw huidige locatie Sporthal de Valk

ValkwegDe huidige Sporthal de Valk aan de Valkweg wordt verhuisd naar de noordzijde van de Valkweg en is onderdeel van het samenvoegen van de 2 basisscholen tot het Integraal Kind Centrum (IKC). De huidige sporthallocatie komt daarmee in 2026 beschikbaar voor sloop en nieuwbouw. De planning is afhankelijk van de realisatie van het IKC. Hoe eerder deze gerealiseerd wordt, hoe eerder de sporthallocatie beschikbaar komt.


De huidige sporthallocatie is geen op zichzelf staande locatie, maar onderdeel van het project binnenstedelijke herstructurering (BHS). Het project gaat om 700 woningen op 7 locaties. Er is een financiële samenhang en een programmatische samenhang. Met financiële samenhang bedoelen wij dat alle locaties bij elkaar opgeteld een kostendekkend resultaat moeten geven.


We zien op de huidige locatie kans voor woningbouw in combinatie met een goede groeninrichting, parkeren en ontsluiting. Dat eindplaatje willen we gezamenlijk inrichten de komende maanden. Voor een haalbaar project zijn we voorlopig uitgegaan van ruim 37 woningen in het middel dure en dure segment (dus geen sociale huurwoningen).


Klankbordgroep Valkweg

Gezamenlijk met een klankbordgroep werken we toe naar een betere inrichting van de deellocatie Valkweg. Het gaat om parkeren, compacte bebouwing van de woning, goede ontsluiting en groen. We hebben dus verschillende ruimtevragers. De bedoeling is om deze puzzel samen met omwonenden te leggen. Dat doen we met behulp van klankbordgroepsgesprekken en 2 brede bijeenkomsten met alle belanghebbenden. Aanmelden voor de klankbordgroep Valkweg kon tijdens de bewonersavond of via een online formulier. Aanmelden is nu niet meer mogelijk. Meer informatie leest u op de pagina Klankbordgroepen BHS.


 

Wat is er al besloten?


Stedenbouwkundige visie
De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar hoogbouw komt en waar we het groen willen verbeteren en hoe we dit met een schuifoperatie voor de huurders van Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar.


Samenwerkingsovereenkomst Tablis Wonen
Binnen de kaders van de visie zijn uitgangspunten gekozen voor een haalbaar project. De bedoeling is om na de participatie met de belanghebbenden hier vervolgafspraken over te maken met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Verdichtingsnota
In deze nota geven we aan hoeveel huizen we kunnen bouwen in Sliedrecht en hoe je daarmee ook rekening houdt met laagbouw. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.

Vastgestelde documenten: De vastgestelde Stedenbouwkundige visie en Verdichtingsnota treft u op de pagina Downloads.Wat gaan we de komende periode doen?


Verder inkleuren van de visie
Samen met bewoners gaan we de stedenbouwkundige visie verder inkleuren. We noemen dit document het stedenbouwkundig kader. Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte en aantal woningen, hoe ze in de omgeving kunnen passen, waar en hoe er geparkeerd kan worden en hoe het plein ingericht kan worden. Het plan wordt in Q3 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.


Het stedenbouwkundig kader wordt daarna vertaalt naar een juridisch document wat bewoners en gemeente bepaalde rechtszekerheden biedt. Dat kan het omgevingsplan zijn of de BOPA. Binnen dit juridisch document stelt de ontwikkelaar in 2025 een bouwplan op en wordt een vergunning aangevraagd. Het bouwplan van de ontwikkelaar is uiteindelijk het definitieve plan voor de inrichting.

Vervolgafspraken woningcorporatie Tablis Wonen
Op basis van het stedenbouwkundig kader worden vervolgafspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen. Eerst zal het stedenbouwkundig kader wel vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad.


Bewonersavond deellocatie huidige sporthallocatie de Valk  

Op dinsdagavond 30 januari 2024 vond in het Grienden College in Sliedrecht voor deellocatie Valkweg de bewonersavond plaats. Tijdens deze bewonersavond gaven we informatie over wat er allemaal is gebeurd sinds de bijeenkomst van juni/juli 2023. Daarna werd er met de aanwezigen gesprekken gevoerd naar wat belangrijk is voor de locatie Valkweg en de galerij flats Thorbeckelaan. Bewoners konden meedenken en opmerkingen geven over de deellocatie. Kon u niet aanwezig zijn op deze avond? Bekijk onderstaande informatie over deellocatie Valkweg.


Downloads deellocatie Valkweg


Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Start: Medio 2026


Locatie
 
Valkweg

Betrokken partijen
Tablis Wonen


Heeft u vragen over Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)?
Ga naar de pagina Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) of lees de veel gestelde vragen.


Heeft u opmerkingen en ideeën?

Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf via het contactformulier.
Of stuur een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.