Spring naar inhoud
Home Plannen Binnenstedelijke Herstructurering

Wij, als gemeente Sliedrecht, voegen graag kwaliteit toe aan de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Onze droom? Een Sliedrecht dat straalt met vernieuwde en nieuwe woningen en groene, bloeiende parken. Om dit te waar te maken, gaan we de komende jaren woningen in Sliedrecht vervangen en vernieuwen. Ook zullen we de parken en andere openbare voorzieningen gaan verbeteren.


Hiervoor hebben we een visie geschreven die we in stappen gaan uitvoeren in een periode van ruim 15 jaar. Op deze pagina leest u waarom we een visie hebben ontwikkeld, wat deze visie is en over welke locaties het gaat. Daarbij is er ook een overzicht hoe we deze visies in de verschillende fases (fase 1, 2 en 3) willen uitvoeren.


Waarom doen we dit?

  • Er is een grote vraag aan woningen in de gemeente Sliedrecht
  • De gemeente en Tablis hebben verouderdere gebouwen die toe zijn aan vernieuwing
  • Meerdere openbare plekken zijn dringend toe aan vernieuwing
  • We hebben op meerdere openbare plekken last van warme zomers en natte winters. In de toekomst hebben we daar meer last van. Daarom is het van belang bestaande en nieuwe woningen te renoveren of te bouwen met het oog op het klimaat.


Visiekaartvisiekaart


Het grote deel van de locaties op de visiekaart zijn in eigendom van de gemeente of woningcorporatie Tablis Wonen. Een ander deel is momenteel in eigendom van eigenaren. Later zal bepaald worden hoe dat proces zal worden ingericht. Medewerking van de eigenaren is daarbij noodzakelijk. 


Fasering 


fasering

De afspraken met Tablis Wonen

Samen met Tablis Wonen zullen we ruim 700 woningen vernieuwen tot en met 2039. Het gaat hier concreet om het slopen en vervangen van ruim 440 sociale huurwoningen en het extra toevoegen van ruim 40 sociale huurwoningen. Daarnaast worden er ruim 220 marktwoningen toegevoegd.


Locaties:


Fases

Projecten binnenstedelijke herstructurering

fasering