Spring naar inhoud

Sliedrecht-Noord

Home Plannen Sliedrecht-Noord

Sliedrecht bouwt aan haar toekomst. Voor Sliedrecht betekent dit dat er in 2030 minimaal 2000 woningen gebouwd moeten worden. Om dit te realiseren liggen er plannen om Sliedrecht-Noord te ontwikkelen in de huidige polder. Sliedrecht-Noord moet een aantrekkelijke wijk worden met voldoende natuur en woonvormen en aansluiten bij het dorp. Dat geeft uitdagingen.


Onderzoek


De gemeente heeft verkenningen laten doen om inzicht te krijgen wat er nodig is. Hiermee houden we rekening met de bodemkwaliteit, grondeigendom, mobiliteit, de regio functie en fysieke aandachtspunten als de A15 en de Betuwelijn.

Het resultaat van deze verkenningen leest u in het PDF-bestandAmbitiedocument.


Participatie


Verschillende partijen, als ontwikkelaars, bouwers, lokale eigenaren en de corporaties, moeten samen met de gemeente vorm geven aan de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord. Het doel van de gemeente is om alle mogelijke betrokken partijen zo vroeg mogelijk te betrekken, met het ambitiedocument als handleiding.


Ondertekening intentieovereenkomst


Als start heeft de gemeente, in januari 2023, samen met verschillende marktpartijen een intentieovereenkomst getekend om een gezamenlijke haalbaarheidsstudie aan te gaan. Dat betekent dat het jaar 2023 in het teken zal staan van gesprekken met belanghebbenden en intensieve participatie.


De haalbaarheidsstudie met de ontwikkelaars levert in het derde kwartaal van 2023 een eindconclusie op. Dan weten we hoe en met welke partijen we de ambities verder gaan brengen. Is het plan haalbaar, dan volgt een masterplan en samenwerkingsovereenkomst. Daarna volgen ook de planologische stappen zoals aanpassing van het Omgevingsplan.Sliedrecht Noord