Spring naar inhoud
Home Projecten Nieuwbouw huidige brandweerlocatie Middeldiepstraat
MiddeldiepstraatDe brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat wordt verhuisd naar de Rijnstraat. Het brandweerterrein aan de Middeldiepstraat komt daarmee beschikbaar. We zien op deze locatie, midden in een historisch deel van Sliedrecht, kans voor woningbouw in combinatie met een fijner en beter plein voor de huidige gebruikers en toekomstige gebruikers. Dat eindplaatje willen we gezamenlijk inrichten.


De Middeldiepstraat is geen op zichzelf staande locatie, maar onderdeel van het project binnenstedelijke herstructurering (BHS). Er is een financiële samenhang en een programmatische samenhang. Me financiële samenhang bedoelen wij dat de opbrengsten en kosten van alle locaties een positief resultaat moeten geven. Programmatische samenhang betekent dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Het project gaat om 700 woningen op 7 locaties. Voor een haalbaar project zijn er aan de Middeldiepstraat 25 sociale huurwoningen nodig.

Wat is er al besloten?

Stedenbouwkundige visie
De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar de hoogte accenten kunnen komen en waar we het groen willen verbeteren en hoe we dit met een schuifoperatie voor de huurders van Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar.


Samenwerkingsovereenkomst Tablis Wonen
Binnen de kaders van de visie zijn uitgangspunten gekozen voor een haalbaar project. De bedoeling is om na de participatie met de belanghebbenden hier vervolgafspraken over te maken met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Verdichtingsnota
In deze nota geven we aan hoeveel huizen we kunnen bouwen in Sliedrecht en hoe je daarmee ook rekening houdt met laagbouw. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.


Vastgestelde documenten: De vastgestelde Stedenbouwkundige visie en Verdichtingsnota treft u op de pagina Downloads.


Wat gaan we de komende periode doen?

Verder inkleuren van de visie
Samen met bewoners gaan we de stedenbouwkundige visie verder inkleuren. We noemen dit document het stedenbouwkundig kader. Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte en aantal woningen, hoe ze in de omgeving kunnen passen, waar en hoe er geparkeerd kan worden en hoe het plein ingericht kan worden. Het plan wordt in Q3 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.


Het stedenbouwkundig kader wordt daarna vertaalt naar een juridisch document wat bewoners en gemeente bepaalde rechtszekerheden biedt. Dat kan het omgevingsplan zijn of de BOPA. Binnen dit juridisch document stelt de ontwikkelaar in 2025 een bouwplan op en wordt een vergunning aangevraagd. Het bouwplan van de ontwikkelaar is uiteindelijk het definitieve plan voor de inrichting.

Vervolgafspraken woningcorporatie Tablis Wonen
Op basis van het stedenbouwkundig kader worden vervolgafspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Bewonersavond deellocatie Middeldiepstraat
Als gemeente vinden wij het belangrijk om te luisteren naar inwoners die meedenken over de
toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom organiseren we vanaf januari 2024 meerdere bijeenkomsten voor de deellocaties. Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanlaan. De bewonersavond voor deellocatie Middeldiepstraat vond plaats op maandag 29 januari 2024. Omwonenden van de verschillende locaties hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze bewonersavond gaven we informatie over wat er allemaal is gebeurd sinds de bijeenkomst van juni/juli 2023 en daarna werden gesprekken gevoerd naar wat belangrijk is voor de locatie Middeldiepstraat. Kon u niet aanwezig zijn op deze avond over de Middeldiepstraat? Bekijk de presentatie of lees de meest gestelde vragen met antwoorden over deellocatie Middeldiepstraat.

Downloads deellocatie Middeldiepstraat


Denk mee over de inrichting van het brandweerterrein
Gezamenlijk met een klankbordgroep willen we toewerken naar een betere inrichting van het brandweerterrein. Het gaat om zoveel mogelijk behoud van het aantal parkeerplekken, compacte bebouwing van de woning, goede ontsluiting en groen. We hebben dus verschillende ruimtevragers. De bedoeling is om deze puzzel samen met bewoners te leggen. Dat doen we met behulp van klankbord groepsgesprekken en 2 brede bijeenkomsten met alle belanghebbenden.

Aanmelden voor de klankbordgroep
Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Start: Medio 2025


Locatie
Middeldiepstraat 

Betrokken partijen
Tablis Wonen


Heeft u vragen over dit project?
Heeft u opmerkingen en ideeën? Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf online via het formulier. Of lees de PDF-bestandveel gestelde vragen.


Contact
Vul het contactformulier in. Of stuur een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.