Spring naar inhoud
Home Projecten Nieuwbouw huidige brandweerlocatie Middeldiepstraat
MiddeldiepstraatDe brandweerkazerne aan de Middeldiepstraat wordt verhuisd naar de Rijnstraat. Het brandweerterrein aan de Middeldiepstraat komt daarmee beschikbaar. We zien op deze locatie, midden in een historisch deel van Sliedrecht, kans voor woningbouw in combinatie met een fijner en beter plein voor de huidige gebruikers en toekomstige gebruikers. Dat eindplaatje willen we gezamenlijk inrichten.


De Middeldiepstraat is geen op zichzelf staande locatie, maar onderdeel van het project binnenstedelijke herstructurering (BHS). Er is een financiële samenhang en een programmatische samenhang. Me financiële samenhang bedoelen wij dat de opbrengsten en kosten van alle locaties een positief resultaat moeten geven. Programmatische samenhang betekent dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Het project gaat om 700 woningen op 7 locaties. Voor een haalbaar project zijn er aan de Middeldiepstraat 25 sociale huurwoningen nodig.


Onderaan op deze pagina leest u meer achtergrondinformatie.


Downloads deellocatie Middeldiepstraat


Heeft u opmerkingen en ideeën? Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf online via het formulier.


Klankbordgroep Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)
De gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen vinden het belangrijk dat bewoners meepraten én meedenken over het hele project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Daarom is per deellocatie een klankbordgroep opgericht. Lees meer over de  klankbordgroepen.

Locatie
Middeldiepstraat 

Betrokken partijen
Tablis Wonen


Heeft u vragen over Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)?
Ga naar de veel gestelde vragen.


Contact
Vul het contactformulier in. Of stuur een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.


Wat is er al besloten?

tedenbouwkundige visie
De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar de hoogte accenten kunnen komen en waar we het groen willen verbeteren en hoe we dit met een schuifoperatie voor de huurders van Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar.


Samenwerkingsovereenkomst Tablis Wonen
Binnen de kaders van de visie zijn uitgangspunten gekozen voor een haalbaar project. De bedoeling is om na de participatie met de belanghebbenden hier vervolgafspraken over te maken met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Verdichtingsnota
In deze nota geven we aan hoeveel huizen we kunnen bouwen in Sliedrecht en hoe je daarmee ook rekening houdt met laagbouw. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.

Wat gaan we de komende periode doen?

Verder inkleuren van de visie
Samen met bewoners gaan we de stedenbouwkundige visie verder inkleuren. We noemen dit document het stedenbouwkundig kader. Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte en aantal woningen, hoe ze in de omgeving kunnen passen, waar en hoe er geparkeerd kan worden en hoe het plein ingericht kan worden. Het plan wordt in Q3 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.


Het stedenbouwkundig kader wordt daarna vertaalt naar een juridisch document wat bewoners en gemeente bepaalde rechtszekerheden biedt. Dat kan het omgevingsplan zijn of de BOPA. Binnen dit juridisch document stelt de ontwikkelaar in 2025 een bouwplan op en wordt een vergunning aangevraagd. Het bouwplan van de ontwikkelaar is uiteindelijk het definitieve plan voor de inrichting.

Vervolgafspraken woningcorporatie Tablis Wonen
Op basis van het stedenbouwkundig kader worden vervolgafspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Bewonersavonden

Bewonersavond deellocatie Middeldiepstraat
Als gemeente vinden wij het belangrijk om te luisteren naar inwoners die meedenken over de toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom organiseren we vanaf januari 2024 meerdere bijeenkomsten voor de deellocaties. Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat. De bewonersavond voor deellocatie Middeldiepstraat vond plaats op maandag 29 januari 2024. Omwonenden van de verschillende locaties hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze bewonersavond gaven we informatie over wat er allemaal is gebeurd sinds de bijeenkomst van juni/juli 2023 en daarna werden gesprekken gevoerd naar wat belangrijk is voor de locatie Middeldiepstraat.


Bewonersavonden Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)
Als gemeente vinden wij het belangrijk om te luisteren naar inwoners die meedenken over de toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom organiseren we vanaf januari 2024 meerdere bijeenkomsten voor de deellocaties. Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat. Omwonenden van de verschillende locaties ontvangen persoonlijk een uitnodiging.