Spring naar inhoud

Lopende en geplande projecten.

De gemeente bouwt aan Sliedrecht. Dat doen wij in Sliedrecht-Oost en in Sliedrecht-Noord. Deze website informeert u over de stand van zaken in concrete projecten en door de gemeenteraad vastgestelde ambities. Ook vindt u, voor zover mogelijk, meer informatie over inspraak- en participatiemomenten en de voorlopige planning van projecten. 

Ga naar alle projecten

Projecten

 • Project Sliedrecht-Noord

  Sliedrecht bouwt aan haar toekomst. Voor Sliedrecht betekent dit dat er in 2030 minimaal 2000 woningen gebouwd moeten worden. Om dit te realiseren liggen er plannen om Sliedrecht-Noord te ontwikkelen...

  Lees meer
 • Project Binnenstedelijke Herstructurering

  Wij, als gemeente Sliedrecht, voegen graag kwaliteit toe aan de woon- en leefomgeving van onze inwoners. Onze droom? Een Sliedrecht dat straalt met vernieuwde en nieuwe woningen en groene, bloeiende...

  Lees meer
 • Project Noord-Zuid verbinding

  Een cruciale rol voor de verbinding met het dorp is een nieuwe zogenaamde Noord-Zuid verbinding. Daarvoor zijn er diverse varianten gemaakt. In november 2022 is er door het Rijk een forse subsidie...

  Lees meer

Het mot êêst warre 

wil 't rêêje.

Het laatste Nieuws.


Nieuws

De meest gestelde 

vragen.


Veranderingen op zoveel verschillende plekken in het dorp roepen ongetwijfeld vragen op. Hiernaast ziet u een verzameling van de meest gestelde vragen.
Zit uw vraag er niet tussen?

Neem contact op

Dat gaat stapsgewijs. De gemeenteraad heeft de ambitie om te bouwen in Sliedrecht. De uitwerking van die ambitie is op hoofdlijnen verwoord in het Programmaplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Op dit moment zijn er drie grote projecten:

Voor Sliedrecht-Noord is er een fase van verkennen afgerond om tot een goede strategie te komen. In 2023 wordt de haalbaarheid onderzocht (rekenen en tekenen). Rekening houdend met de wensen van betrokkenen en vastgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten.

Voor project Binnenstedelijke Herstructurering is er een uitwerking gemaakt voor herontwikkeling van verschillende locaties. Met Tablis Wonen zijn er afspraken gemaakt voor een stedenbouwkundige visie voor de komende jaren. Onderdeel van deze visie is een ontwikkelstrategie. Over een aantal locaties is met Tablis Wonen overeenstemming bereikt. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In 2023 wordt deze overeenkomst verder uitgewerkt.

Voor de verbinding Noord-Zuid wordt er op dit moment samen met inwoners en ander betrokkenen gerekend en getekend voor de optimale variant. Dat wordt medio juni 2023 aan het college gepresenteerd. Aanleiding is dat het Rijk in november 2022 een subsidie heeft toegezegd voor dit project.

Deze website is bedoeld om u te informeren en om uw vraag of vragen te stellen. Dat kan via het contactformulier.

De financiële middelen komen uit bijdragen van diverse betrokken partijen. Denk aan de gemeente Sliedrecht en de rijksoverheid en subsidies.

Dat doen we via de website, nieuwsbrieven en informatie- en participatiebijeenkomsten. We informeren alle betrokkenen over onze plannen en vragen hen mee te denken. 

Nee er zijn studies gemaakt van een mogelijke invulling. Samen met inwoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen wordt er onderzocht wat een het optimale voorstel moet zijn. Daarbij moet rekening gehouden met belangen, regelgeving en financiën. De voortgang gaat stapsgewijs en plannen worden indien mogelijk en noodzakelijk aangepast. 

Dat is nog niet duidelijk. Wel dat er een woningen komen voor verschillende samenstellingen qua grootte, leeftijd en inkomen.