Spring naar inhoud

Klankbordgroepen aan de slag voor Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

9 februari 2024
Klankbordgroepen

In de afgelopen drie weken vonden in de gemeente Sliedrecht de bewonersavonden voor fase 1 en 2  voor de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) plaats. Na deze avonden gaan de klankbordgroepen voor deze locaties aan de slag met alle suggesties, ideeën en zorgen van omwonenden.


Terugblik bewonersavonden 

In de komende 15 jaar wil de gemeente Sliedrecht samen met Tablis Wonen met het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) ruim 700 woningen in fases vernieuwen. In de afgelopen drie weken werden voor de locaties Maaslaan/Willem Dreespark, Middeldiepstraat, Valkweg (fase 1), Thorbeckelaan en Rembrandtlaan (fase 2) afzonderlijke bewonersavonden georganiseerd. Tijdens de bewonersavonden ging de gemeente en Tablis Wonen met de bewoners en belangstellenden in gesprek. Er werden vragen aan het projectteam gesteld, maar ook suggesties, ideeën en zorgen van de aanwezigen geuit. Alle avonden stonden in teken van het luisteren naar de inbreng van de aanwezigen. Deze inbreng  wordt meegenomen in de volgende uitwerking met de klankbordgroep. 


Projectleider Omar Laghzaoui; "De gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen vinden het belangrijk dat bewoners meepraten én meedenken over het hele project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Daarom wordt per deellocatie een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroepen geven advies en vormen een onderdeel van het bredere participatieproces voor de ontwikkeling van plannen voor iedere locatie. De klankbordgroepen zijn actief gedurende het participatieproces, dat loopt vanaf januari 2024 tot en met de zomer 2024. Het eindproduct is een Stedenbouwkundig Kader welke voorgelegd wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming." 


Proces Klankbordgroepen

Van alle aanmeldingen zijn ongeveer 7 kandidaten per deellocatie geselecteerd. Afgelopen week heeft Sander Jansen, onafhankelijk voorzitter en begeleider van de bewonersavonden, de kandidaten voor de Maaslaan/Willem Dreespark en Middeldiepstraat geïnformeerd. In de komende week worden de kandidaten voor de Valkweg, Thorbeckelaan en Rembrandtlaan geïnformeerd. Eind februari volgt nog een bewonersavond voor de deellocatie Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat. Ook voor deze deellocaties kunnen bewoners zich aanmelden voor deelname in een klankbordgroep. 


Aanmelden Klankbordgroep


Lees meer over de PDF-bestandspelregels Klankbordgroepen.