Spring naar inhoud
Home Projecten Sloop en nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat

Dr. SchaepmanstraatHet voornemen van Tablis Wonen en gemeente is om de 50 sociale huurwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat te gaan slopen en te vervangen door meer, betere en duurzamere socialere huurwoningen en meer duurdere koop en huurwoningen. Voor een haalbaar project zijn we voorlopig uitgegaan van ongeveer 90 sociale huurwoningen en 30 duurdere koop en huurwoningen. Dit in combinatie met een betere inrichting van de openbare ruimte ter plaatse.


We zien op de huidige locatie kans voor woningbouw (aan de straatzijde van de Thorbeckelaan hoogbouw) in combinatie met een goede inrichting van het groen, parkeren en ontsluiting. Dat eindplaatje willen we gezamenlijk inrichten de komende maanden met omwonenden in de klankbordgroep. Het eindplaatje noemen we het stedenbouwkundig kader.


De huidige locatie is geen op zichzelf staande locatie, maar onderdeel van het project binnenstedelijke herstructurering (BHS). Het project gaat om 700 woningen op 7 locaties. Er is een financiële samenhang en een programmatische samenhang. Met financiële samenhang bedoelen wij dat alle locaties bij elkaar opgeteld een kostendekkend resultaat moeten geven. Met een programmatische samenhang, bedoelen we dat er voldoende sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, voordat de verouderden worden gesloopt aan de Rembrandtlaan.


Downloads deellocatie Dr. Schaepmanstraat


Klankbordgroep Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)
De gemeente Sliedrecht en Tablis Wonen vinden het belangrijk dat bewoners meepraten én meedenken over het hele project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Daarom is per deellocatie een klankbordgroep opgericht. Lees meer over de klankbordgroepen.

Heeft u opmerkingen en ideeën? Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf online via het formulier.


Locatie
Dr. Schaepmanstraat
 
Betrokken partijen
Tablis Wonen

Heeft u vragen over Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)?
Ga naar de veel gestelde vragen.


Heeft u opmerkingen en ideeën?

Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf via het contactformulier.
Of stuur een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.


Wat is er al besloten?

Stedenbouwkundige visie
De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar hoogbouw komt en waar we het groen willen verbeteren en hoe we dit met een schuifoperatie voor de huurders van Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar.


Samenwerkingsovereenkomst Tablis Wonen
Binnen de kaders van de visie zijn uitgangspunten gekozen voor een haalbaar project. De bedoeling is om na de participatie met de belanghebbenden hier vervolgafspraken over te maken met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Verdichtingsnota
In deze nota geven we aan hoeveel huizen we kunnen bouwen in Sliedrecht en hoe je daarmee ook rekening houdt met laagbouw. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.

Wat gaan we de komende periode doen?

Verder inkleuren van de visie
Samen met bewoners gaan we komende maanden de stedenbouwkundige visie verder inkleuren. We noemen dit document het stedenbouwkundig kader. Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte en aantal woningen, hoe ze in de omgeving kunnen passen, waar en hoe er geparkeerd kan worden en hoe het plein ingericht kan worden. Het plan wordt in Q3 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.


Het stedenbouwkundig kader wordt daarna vertaalt naar een juridisch document wat bewoners en gemeente bepaalde rechtszekerheden biedt. Dat kan het omgevingsplan zijn of de BOPA. Binnen dit juridisch document stelt de ontwikkelaar in 2025 een bouwplan op en wordt een vergunning aangevraagd. Het bouwplan van de ontwikkelaar is uiteindelijk het definitieve plan voor de inrichting.

Vervolgafspraken woningcorporatie Tablis Wonen
Op basis van het stedenbouwkundig kader worden vervolgafspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen. Eerst zal het stedenbouwkundig kader wel vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad.

Bewonersavonden

Bewonersavond deellocatie Dr. Schaepmanstraat
Op dinsdagavond 27 februari 2024 vond in het Grienden college in Sliedrecht de bewonersavond voor de deellocatie Dr.Schaepmanstraat én Professorenbuurt plaats. Tijdens deze bewonersavond gaven we informatie over wat er allemaal is gebeurd sinds de bijeenkomst van juni/juli 2023. Daarna werden er met de aanwezigen gesprekken gevoerd naar wat belangrijk is voor de locatie. Kon u niet aanwezig zijn op deze avond? Bekijk onderstaande informatie over deellocatie Dr. Schaepmanstraat.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

  • 2037-2039: Sloop en nieuwbouwwoningen Dr. Schaepmanstraat