Spring naar inhoud

Planning

Home PlanningBinnenstedelijke Herstructurering

2024: Stedenbouwkundig kader
2024/2025: Milieu onderzoeken, selectie ontwikkelaar en ruimtelijke planprocedure
2025: Bouwplan, vergunning en start bouw eerste gemeente locaties


Noord-Zuidverbinding

2024 – 2025: Maken schetsontwerpen, voorlopig ontwerpen en definitief ontwerpen voor de verbinding, de voorzieningen en het park, doorlopen onderzoeken en RO-procedures, nemen raadsbesluiten
2026: Beginnen met de verplaatsingen en realisatie van de eerste voorzieningen en eventueel een nieuw zwembad
2027: Opleveren eerste voorzieningen, beginnen met de verbinding
2028: Opleveren zwembad, sloop De Lockhorst
2029 – 2030: De verbinding is klaar. Ook wordt het park opgeleverd


Sliedrecht Noord

December 2023: verklaring samenwerking gemeente – marktpartijen
Februari 2024  Update voortgang en kennismaking van marktpartijen met de gemeenteraad
Juni 2024  Duidelijkheid over haalbaarheid woningbouw Sliedrecht-Noord
September 2024: Start met uitwerking masterplan


Hoe verder?

Plannen uitwerken
De gemeente wil de plannen in 2024 en 2025 uitwerken. De gemeenteraad kan dan een besluit nemen over de investeringen.

Welke procedures zijn hiervoor nodig

  • Wijziging omgevingsplan.
  • Aanvraag omgevingsvergunningen.
  • Publicatie van het omgevingsplan en de benodigde omgevingsvergunningen.
  • Organiseren van de inspraakmomenten.
  • Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State.

Samen met verenigingen en bewoners
De gemeente stelt voor om de plannen samen met de verenigingen en omwonenden uit te werken (en te verbeteren). De verenigingen en bewoners hebben veel waardevolle kennis in huis. Deze kennis is te waardevol om niet te benutten.