Spring naar inhoud
Home Herontwikkeling Maaslaan/ Dr. Willem Dreespark
MaaslaanOp de locatie aan de Maaslaan hebben we een aantal verouderde paviljoens die toe zijn aan vernieuwing. Op de locaties van de huidige paviljoen zien wij een kans om voor goed en fijn wonen aan het park. We zien globaal ruimte ontstaan voor 2 woningbouw vlakken, met één hoogte accent en in de plint de huidige fysiopraktijk.


De Maaslaan leent zich als locatie (vanwege de ruime opzet in schaal) goed om een deel van de verhuisopgave te organiseren voor de huurders, meer woningen bij te bouwen voor het midden en hoger segment en aan de slag te gaan met een upgrade van het Dr. Willem Dreespark.

In plaats van alleen woningen in een postzegel in te passen zien wij een kans ontstaan op het park aan de oostzijde te upgraden, goede inpassing van de wateropgave, betere entrees en meer kwaliteit. Dit natuurlijk wel in goede participatie met de omwonenden en gebruikers van het Willem Dreespark.

Echter zijn we ook genoodzaakt om een deel van het Willem Dreespark, ter plaatse van de speeltuin te verharden en ter plaatse van het hondenuitlaat terrein te bebouwen/verharden. Belangrijke opdracht is om in de verdere uitwerking dit zo natuur inclusief mogelijk in te richten.


De locatie Maaslaan is geen op zichzelf staande locatie, maar onderdeel van het project binnenstedelijke herstructurering (BHS). Het project gaat om 700 woningen op 7 locaties. Er is een financiële samenhang en een programmatische samenhang. Met financiële samenhang bedoelen wij dat alle locaties bij elkaar opgeteld een kostendekkend resultaat moeten geven.


Klankbordgroep Maaslaan/ Dr. Willem Dreespark

Gezamenlijk met een klankbordgroep werken we toe naar een betere inrichting van de deellocatie Maaslaan/ Dr. Willem Dreespark. Het gaat om parkeren, compacte bebouwing van de woning, goede ontsluiting en groen. We hebben dus verschillende ruimtevragers. De bedoeling is om deze puzzel samen met omwonenden te leggen. Dat doen we met behulp van klankbordgroepsgesprekken en 2 brede bijeenkomsten met alle belanghebbenden. Aanmelden voor de klankbordgroep Maaslaan/ Dr. Willem Dreespark kon tijdens de bewonersavond of via een online formulier. Aanmelden is nu niet meer mogelijk. Meer informatie leest u op de pagina Klankbordgroepen BHS.Wat is er al besloten?


Stedenbouwkundige visie
De visie voor de buurt bekijkt de problemen en kansen in Sliedrecht. De visie beslist op welke plekken we huizen willen bouwen, hoeveel huizen we in elke fase willen bouwen, waar de hoogte accenten kunnen komen en waar we het groen willen verbeteren en hoe we dit met een schuifoperatie voor de huurders van Tablis Wonen kunnen doen in een periode van 15 jaar. Voor de Maaslaan is een aanvullende opdracht gegeven om in de verdere uitwerking zoveel mogelijk rekening te houden met behoud van het park.


Samenwerkingsovereenkomst Tablis Wonen
Binnen de kaders van de visie zijn uitgangspunten gekozen voor een haalbaar project. De bedoeling is om na de participatie met de belanghebbenden hier vervolgafspraken over te maken met de woningcorporatie Tablis Wonen.


Verdichtingsnota
In deze nota geven we aan hoe we meer huizen kunnen bouwen in Sliedrecht en hoe je daarmee ook rekening houdt met laagbouw. We laten zien hoe dit kan helpen om het leven beter te maken, terwijl we ook letten op het dorpsgevoel van Sliedrecht.

Documenten: De vastgestelde Stedenbouwkundige visie en Verdichtingsnota treft u op de pagina Downloads.Wat gaan we de komende periode doen?


Samen met u gaan we de stedenbouwkundige visie verder inkleuren. We noemen dit document het stedenbouwkundig kader. Dit plan legt uit hoe we op verschillende plekken huizen willen bouwen. We bespreken de hoogte en aantal woningen, hoe ze in de omgeving kunnen passen, waar er geparkeerd kan worden en hoe het Willem Dreespark wordt ingericht. Het plan wordt in Q3 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Het stedenbouwkundig kader wordt daarna vertaalt naar een juridisch document wat u en ons als gemeente bepaalde rechtszekerheden biedt. Dat kan het omgevingsplan zijn of de BOPA. Binnen dit juridisch document stelt de ontwikkelaar in 2025 een bouwplan op en wordt een vergunning aangevraagd. Het bouwplan van de ontwikkelaar is uiteindelijk het definitieve plan voor de inrichting.

Bewonersavond deellocatie Maaslaan
Maandag 22 januari was er een bewonersavond over deellocatie Maaslaan in Partycentrum de Lockhorst in Sliedrecht. Tijdens de bewonersavond voor de deellocatie Maaslaan ging de gemeente en Tablis Wonen met de aanwezigen in gesprek. Sander Jansen, begeleidde de avond als onafhankelijk voorzitter en zorgde dat de aanwezigen hun vragen konden stellen. Wethouder Ton Spek en directeur-bestuurder Roeland Kreeft van Tablis Wonen trapten de avond af met een speech. Na een uitgebreide presentatie van projectleider Omar Laghzaoui werden in de zaal diverse gesprekken gevoerd. Kon u niet aanwezig zijn? Bekijk onderstaande informatie over deellocatie Maaslaan.


Downloads deellocatie Maaslaan


Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Start: Medio 2025


Locatie


Maaslaan


Betrokken partijen
Tablis Wonen


Heeft u vragen over Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS)?
Ga naar de pagina Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) of lees de veel gestelde vragen.


Heeft u opmerkingen en ideeën?

Geef dit aan ons door. Dit kan door een brief te sturen naar de gemeente óf via het contactformulier.
Of stuur een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.