Spring naar inhoud

Vervolgproces

19 april 2024

Uitgangspunt is om omwonenden zo goed mogelijk te blijven informeren en te betrekken en daarbij verder te gaan dan wat de wet voorschrijft.

September 2022 - mei 2023
Afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project en zijn er afspraken gemaakt met de woningcorporatie Tablis Wonen.

Juni 2023
Informatie bijeenkomst georganiseerd voor huurders, omwonenden en eigenaren om hen bij te praten over het project Sliedrecht Bouwt.

Juli – december 2023
Het uitvoeren van milieuonderzoeken en het schrijven van een bestemmingsplan. Hierin worden de bouwregels vastgesteld voor het bouwen en renoveren van de woningen.

Oktober - november  2023
Bijeenkomst met alle de huurders en omwonenden om de plannen te delen en ideeën / vragen op te halen. Huurders en omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

December 2023 – januari 2023
Het bestemmingsplan wordt gedeeld in te kijken. Omwonenden kunnen hierop reageren (schriftelijk/digitaal) en een reactie achterlaten. De gemeente zal formeel elke reactie beantwoorden. De gemeente beoordeelt of de reacties leiden tot een wijziging van een bestemmingsplan en koppelt dit ook terug.  

2024
Bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen.  Er wordt een ontwikkelaar geselecteerd om te beginnen met het uitwerken van een vergunning.

  • Met het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de vergunning voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.
  • De bouwvergunning zal vervolgens ook weer ter inzage worden gelegd voor omwonenden.  Omwonenden kunnen dan net als bij het bestemmingsplan een inspraakreactie achterlaten.
  • Gemeente beoordeelt vervolgens of de reactie leidt tot een wijziging of niet.

2025
Start van de realisatie. In de voorbereiding en tijdens de realisatie van de bouw zal ook aandacht blijven voor zorgen en behoeften van omwonenden.