Spring naar inhoud
20 maart 2024

In januari en februari hebben de gemeente en Tablis Wonen voor de zeven deellocaties van het plan Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS) vier bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden konden bewoners vragen stellen, maar ook opmerkingen en suggesties geven over de plannen. Dit leverde waardevolle informatie op en zorgde voor een goed startpunt van het participatieproces. 


Reacties bewoners
De meeste opmerkingen zijn gegeven over de deellocatie Maaslaan. Bewoners maken zich zorgen over het park. Maar ook over de hondenuitlaatplaats, de bouwhoogte, communicatie, de openbare ruimte, parkeren en het verkeer. Een bewoner gaf als opmerking mee; "Kan ervoor gezorgd dat de nieuwbouw past bij de wijk, wat betreft bouwstijl, hoogte, zo min mogelijk opofferen van het park (Niet zo massief) max 3 hoog." Bij de deellocatie Professorenbuurt kregen we een mooie suggestie: "Voor ouderen een woonvoorziening waar zorg, ontmoeting beschikbaar is. Dit voorkomt eenzaamheid en zorgt voor doorstroming. Zo zorgen we voor elkaar!"


Al deze opmerkingen en suggesties van bewoners hebben we per deellocatie samengevoegd in een overzichtelijk document. In dit document treft u gelijk onze reactie op de opmerkingen en suggesties.


Onderstaand treft u per deellocatie de opmerkingen van bewoners en onze reactie daarop aan:


Participatieproces samen met klankbordgroepen
Om bewoners beter te betrekken bij het plan, zijn er klankbordgroepen opgericht. Deze klankbordgroepen bestaan uit inwoners die willen meepraten en meedenken. Deze groepen werken samen met het stedenbouwkundig bureau Juurlink & Geluk. Samen gaan zij aan de slag met het uitwerken van plannen voor de locaties, waarbij zij rekening houden met de suggesties en zorgen van bewoners. De klankbordgroepen blijven actief tot de zomer van 2024 en presenteren uiteindelijk een Stedenbouwkundig Kader aan de gemeenteraad. Meer informatie over de klankbordgroepen.


Wat kunt u binnenkort verwachten?
Eind mei worden er weer bewonersavonden georganiseerd, waarbij de eerste stedenbouwkundige ontwerpen voor de deellocaties worden gepresenteerd. De exacte datum volgt nog, dus hou deze website in de gaten.


Heeft u vragen over de deellocaties of het plan?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl.