Spring naar inhoud

Fase 2: 2027- 2035 Stapsgewijze vernieuwing 5-hoog flats

19 april 2024

Vernieuwingslocaties periode 2027-2031

  1. Thorbeckelaan Oost en West
    Periode 2031-2035
  2. Rembrandtlaan Oost en West

Van wonen naar wonen
Sloop-nieuwbouw (eerst schuifruimte creƫren dan slopen)

Kansen voor:

  • Nieuwe doelgroepen
  • Ruimtelijke verbetering
  • Sloop ca. 350 woningen
  • Toevoegen ca. 400 woningen