Spring naar inhoud

Wethouder Ton Spek

14 maart 2023

Zuid-Holland bouwt circa 250.000 woningen tot en met 2030

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Zuid-Hollandse bestuurders hebben de regionale Woondeals ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tot en met 2030 bijna 250.000 woningen te bouwen. De locaties van alle te bouwen woningen staan in de planning. Hiervan is 78% bekendgemaakt en opgenomen in de regionale realisatieagenda’s. Van de nieuw te bouwen woningen is tweederde betaalbaar, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties. 

Gezamenlijke opgave met brede steun

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Aantrekkelijke omgeving

Gedeputeerde Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen binnen handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”


Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen.