Spring naar inhoud

Impressie

11 april 2023

Sliedrecht-Noord 

De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord. De gemeente is een unieke samenwerking aangegaan met marktpartijen. Uniek omdat al een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een volledig afgedicht plan is. Samen met de marktpartijen ontwikkelt de gemeente het plan. Wethouder Ton Spek: “Met elkaar komen we verder, dat is écht het fundament voor Sliedrecht-Noord. Daarin spelen marktpartijen, grondeigenaren en inwoners een grote rol.” 

De komende 9 maanden zullen gemeente en marktpartijen een haalbaarheidsonderzoek starten. Daarvoor overleggen planeconomen met marktpartijen.  Na de zomer 2023 zullen er dan verdere afspraken met marktpartijen gemaakt worden.


Sliedrecht-Oost

Er is een samenwerkingsovereenkomst met Tablis in ontwikkeling voor de herstructurering in Sliedrecht-Oost. De gemeente werkt aan stedenbouwkundig kader en een bijbehorende strategie waarover de gemeenteraad naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 een besluit neemt.


De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord. De gemeente is een unieke samenwerking aangegaan met marktpartijen. Uniek omdat al een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een volledig afgedicht plan is.