Spring naar inhoud
2 oktober 2021

De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord, een complexe en belangrijke opgave. De gemeente start voor dit project een unieke samenwerking op met (lokale) marktpartijen. De samenwerking wordt bekrachtigd met een getekende intentieovereenkomst. Het bijzondere is dat met de overeenkomst al een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een volledig afgedicht plan is. Wethouder Ton Spek: “Het vertrekpunt is samen. Met elkaar komen we verder, dat is écht het fundament voor Sliedrecht-Noord. Daarin spelen marktpartijen, grondeigenaren en inwoners een grote rol.”

Complexe ontwikkeling vraagt creatieve oplossingen

Bouwen in Sliedrecht-Noord is complex en ambitieus. Daarom zijn innovatieve en creatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden gewenst. De ontwikkeling is complex omdat de A15, de Betuwelijn en de Merwedelingelijn overkluisd moeten worden. Eind vorig jaar kreeg de gemeente hiervoor een subsidie vanuit het Mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid. Daarnaast kent het gebied verschillende grondeigenaren. Om de woningbouwambities waar te kunnen maken, is individuele ontwikkeling van huidige grondposities niet mogelijk. Gemeente en marktpartijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat daarom vroegtijdige samenwerking nodig is.


Marktpartijen

De marktpartijen die participeren, zijn ABB Bouwgroep (Sliedrechts Buiten BV), gebiedsontwikkelaar AM, Gebroeders Blokland, Heijmans, Van Wijnen, BPD en VORM. Zij werken nu samen met de gemeente aan een haalbaarheidsstudie zonder dat al concreet zicht is op een feitelijke ontwikkeling en realisatie. Partijen zijn dus bereid kennis en kunde in te zetten om samen de puzzel van deze gebiedsontwikkeling te leggen. De marktpartijen zijn samengekomen na twee marktconsultaties die door de gemeente Sliedrecht zijn georganiseerd. Criteria om deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie waren lokale betrokkenheid, grondeigendom(men), kennis en kunde en capaciteit voor het volume van de opgave in Sliedrecht-Noord.

Intentieovereenkomst

De gemeente Sliedrecht en de marktpartijen hebben een intentieovereenkomst getekend. In die overeenkomst zijn de kaders voor de gezamenlijke haalbaarheidsstudie bepaald en zijn de voorwaarden opgesteld waaronder een vervolgovereenkomst kan worden aangegaan.


Deelnemers aan de bijeenkomst

De gemeente Sliedrecht gaat de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling in Sliedrecht-Noord. Voor dit project start de gemeente een unieke samenwerking op met (lokale) marktpartijen.