Spring naar inhoud

Rol provincie in woningbouw Sliedrecht – Noord

20 maart 2024

Al geruime tijd zijn we samen met inwoners van Sliedrecht in gesprek over de bouw van 1750 woningen in Sliedrecht-Noord. Veel inwoners vragen zich af wat de provincie Zuid-Holland vindt van de bouw van Sliedrecht-Noord. Hoe zit het nu precies? Wat vindt de provincie van onze plannen?

Coalitieakkoord Zuid-Holland
De partijen BBB, VVD, GroenLinks/PvdA en het CDA hebben in het coalitieakkoord van de Gedupeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie van Zuid-Holland) afgesproken dat er twee 3-hectarelocaties mogelijk zijn in deze regeerperiode (2023-2027): Alphen Gnephoek en Sliedrecht-Noord.
In het coalitieakkoord staat dat er ruimte is voor woningbouw in Sliedrecht-Noord. Bovendien heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over Alphen Gnephoek laten weten dat hij het plan voor de bouw van woningen in Gnephoek positief vindt en dit ook financieel wil ondersteunen. Ook voor Sliedrecht-Noord geldt dat de Jonge de bouw hiervan stimuleert. Om de ontwikkeling van de wijk te versnellen heeft het rijk een subsidie van 21 miljoen gegeven voor de ontsluiting over de A15, de zogenaamde Noord-Zuidverbinding.

Zekerheid over de uitvoering
De provincie vindt het belangrijk om aandacht te geven aan verschillende aandachtspunten tijdens het maken van een plan voor de bouw in de polder. Hier heeft de gemeente dan ook rekening mee gehouden tijdens de eerste ontwerpfase van Sliedrecht-Noord. Aandachtspunten zijn onder andere:

  • Verschillende soorten woningen, voor allerlei doelgroepen. Van appartement tot eengezinswoning, van rijtjeswoning tot vrijstaande huizen
  • Koop- en huurwoningen. In Sliedrecht-Noord komen minimaal 400 (sociale) huurwoningen
  • Goede bereikbaarheid is vanaf het dorp naar Noord. Daarom komt er een verbinding tussen Noord en Zuid. Daardoor wordt de nieuwe wijk en het bestaande dorp goed bereikbaar per fiets, te voet en met de auto. Ook liggen er goede OV-verbindingen in de nabije omgeving van Sliedrecht-Noord.


Bestuurlijk zal er nog een akkoord gesloten moeten worden tussen de gemeente en de provincie. Hiermee worden afspraken vastgelegd over onder andere natuur, woningbouwprogramma, water, bodem en bereikbaarheid. Aan dat akkoord wordt nog gewerkt. Het is de verwachting dat hier medio 2024 een handtekening onder gezet wordt.

Al geruime tijd zijn we samen met inwoners van Sliedrecht in gesprek over de bouw van 1750 woningen in Sliedrecht-Noord. Veel inwoners vragen zich af wat de provincie Zuid-Holland vindt van de bouw van Sliedrecht-Noord. Hoe zit het nu precies? Wat vindt de provincie van onze plannen?