Spring naar inhoud

Reactie college Sliedrecht na besluiten over Noord-Zuidverbinding en zwembad

26 april 2024

Tijdens de raadsvergadering van 23 april heeft een meerderheid van de Sliedrechtse gemeenteraad een tweetal besluiten genomen, over de Noord-Zuidverbinding en het zwembad. Met deze twee besluiten wordt, volgens het college, een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van Sliedrecht, op het gebied van bereikbaarheid, woonruimte en gezondheid.

Het college van burgemeester & wethouders over de genomen besluiten: “Als college kunnen we nu door, na instemming van de raad met beide voorstellen. Een goede verbinding tussen Noord en Zuid is noodzakelijk voor de groei en bereikbaarheid van ons dorp en om de drukte op andere verkeersaders in Sliedrecht beter te spreiden. Voor wat betreft het zwembad: zwemwater hoort bij Sliedrecht. Om kinderen goed te leren zwemmen, onze verenigingen sportmogelijkheden te bieden en inwoners in beweging te houden. De komende jaren zullen in het teken staan van participatie en het verwerven van meer draagvlak. Samen gaan we voor een groeiend, bereikbaar en gezond Sliedrecht!”


Noord-Zuidverbinding
De gemeenteraad stemde over een nieuwe verbinding tussen het bestaande Sliedrecht en de toekomstige wijk in Sliedrecht-Noord. De raad stemde in meerderheid in met een voorkeursmodel voor de verbinding en stelde een voorbereidingsbudget beschikbaar, onder voorwaarde dat er op 1 juli 2024 een overeenkomst ligt met de ontwikkelaars van Sliedrecht-Noord. Het voorbereidingsbudget bedraagt € 3,8 miljoen, waarvan de helft voor rekening komt van de ontwikkelaars van Sliedrecht-Noord De gekozen voorkeursvariant biedt ook een oplossing voor alle in het gebied liggende (sport-)verenigingen en voorzieningen. De komende twee jaar wordt dit plan verder uitgewerkt.

Zwembad
Voor een nieuw zwembad koos een meerderheid van de gemeenteraad voor een duurzaam dorpsbad met twee bassins en een ligweide Het nieuwe zwembad krijgt verschillende extra voorzieningen, zoals een 6-banen wedstrijdbassin met tribune en een verenigingsruimte. De komende jaren wordt de realisatie van dit nieuwe, duurzame binnenzwembad uitgewerkt en voorbereid. De raad stelde hiervoor 450.000 euro beschikbaar. Onderzocht wordt of het mogelijk is om extra recreatieve voorzieningen te realiseren. Daarbij wordt gekeken naar een glijbaan, een sauna, een waterspeelplaats of een pierenbad. Onderdeel van het onderzoek is ook te kijken naar een mogelijke samenwerking met buurgemeenten Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden.

Planning
Nu de raad zich heeft uitgesproken over de verbinding en het zwembad volgt er nu een ontwerp, in nauwe samenspraak met de verenigingen. Daarvoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd en start het doorlopen van een plan-procedure. In 2026 wordt gestart met de verplaatsing van de voorzieningen. In 2027 start de realisatie van de verbinding. Een jaar later is het nieuwe zwembad opgeleverd, waarna in 2029 de verbinding en het park klaar zullen zijn. Voor er echter gesloopt en gebouwd gaat worden, zal de gemeenteraad nog diverse besluiten moeten nemen.