Spring naar inhoud
1 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht heeft twee belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Sliedrecht: een aanvraag voor een voorbereidingskrediet voor de Noord-Zuidverbinding en een voorstel voor een nieuw zwembad in de gemeente. Op 19 maart aanstaande vergadert de gemeenteraad over twee belangrijke voorstellen voor de toekomst van Sliedrecht. Bent u geïnteresseerd in de raadsvoorstellen voor de Noord-Zuidverbinding en het zwembad? Hieronder vindt u de links:

U kunt ook kennis nemen van het PDF-bestandrapport over de Noord-Zuidverbinding, waar de onderzochte varianten aan bod komen. Na een intensief participatietraject met alle in het gebied aanwezige (sport-)verenigingen ligt er nu voor de Noord-Zuidverbinding een voorkeursvariant op tafel. In deze variant krijgen alle (sport-) verenigingen een nieuwe, passende plek.