Spring naar inhoud
De coalitie
22 juni 2023

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. In het gesloten coalitieakkoord heeft ook ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente Sliedrecht een plek. Het college van burgemeester en wethouders is ingenomen met de provincieplannen: “De provincie brengt met dit akkoord de realisatie van de woningbouwplannen in onze gemeente een stap dichterbij. Naast de al toegekende Rijkssubsidie voor de Noord-Zuidverbinding is dit een belangrijke volgende stap in de realisatie van een nieuwe woonwijk in Sliedrecht-Noord.”


De gemeente Sliedrecht wil graag 1.200 tot 1.500 huur- en koopwoningen bouwen in de polder tussen Sliedrecht en Wijngaarden. De realisatie van die ambitie komt dankzij het nieuwe coalitieakkoord in Zuid-Holland in een volgende fase. 


Rol provincie

In het gesloten coalitieakkoord geeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aan dat ze zich blijven committeren aan de woningbouwopgave van 235.460 woningen bruto in Zuid-

Holland in 2030. Zij achten dit alleen haalbaar als andere partijen – waaronder het Rijk – hun bijdrage leveren. Gezien de grote en ingewikkelde opgave die voor ligt, ziet de provincie een belangrijke coördinerende, verbindende en regiserende rol voor zichzelf. 


Randvoorwaarden

Sliedrecht-Noord is, naast de Gnephoek, de enige locatie die kan worden toegevoegd als buitenstedelijke verstedelijkingslocatie. De provincie heeft hiervoor wel randvoorwaarden geschetst. Het Sliedrechtse college: “Wij gaan graag op korte termijn in gesprek met de provincie over die randvoorwaarden en zien uit naar een continuering van de constructieve samenwerking voor de komende jaren. Samen komen we verder!”