Spring naar inhoud
6 oktober 2023

noord-zuid28 september was er een inloopavond in partycentrum De Lockhorst. Ruim 200 inwoners kwamen naar deze avond om geïnformeerd te worden over het tracé van de Noord-Zuidverbinding. Deze verbinding zorgt in de toekomst voor een verbinding tussen het huidige Sliedrecht en de te bouwen woonwijk in Sliedrecht-Noord.


In de zaal zaten diverse (sport)verenigingen en inwoners, met wie de afgelopen maanden intensief is gesproken over deze verbinding en vele andere belangstellende inwoners. Welke gevolgen heeft dit voor hen? Naar aanleiding van die gesprekken zijn in totaal 17 varianten voor het tracé naar boven gekomen. Projectleider Frans van Deursen heeft al deze varianten beoordeeld en presenteerde zijn uiteindelijke voorkeursvariant.


De diverse functies die in het voorkeurstracé liggen, kunnen allemaal een andere plek krijgen in de directe omgeving. Zo is er ruimte voor de volkstuinen, de Sociale Moestuin, de korfbalvereniging, de trimclub, een zwembad, de duikclub en een nieuw publiek toegankelijk park. Voor de ijsbaan/skeelerbaan, de handboogschietvereniging en een partycentrum is een plek in Noord gedacht.  


De projectleider brengt een adviesrapport uit aan het college van B&W, die naar de gemeenteraad komt met een voorstel. De gemeenteraad zal, als er niets tussenkomt, in december van dit jaar nog een beslissing nemen over de Noord-Zuidverbinding. Na goedkeuring worden in 2024 en 2025 de plannen uitgewerkt. Onderdeel van de planuitwerking zijn diverse onderzoeken en procedures. In 2026 is de start van realisatie van de eerste voorzieningen, eind 2027 start de bouw van de verbinding, in 2028 volgt de sloop van De Lockhorst en in 2029 en 2030 volgt de oplevering.