Spring naar inhoud

Bewonersavonden binnenstedelijke herstructurering

8 januari 2024
Locatie BHSIn juli van dit jaar hebben wij als gemeente Sliedrecht samen met woningcorporatie Tablis Wonen de omwonenden en de huurders geïnformeerd over de ruimtelijke opgaven voor Sliedrecht.

Dinsdagavond 10 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de stedenbouwkundige visie voor de binnenstedelijke herstructurering vastgesteld. Nu dit besluit is genomen, wil de gemeente graag met bewoners in gesprek gaan hoe we tot een goede invulling en uitvoering kunnen komen van deze visie.

Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

Als gemeente Sliedrecht willen we zorgen dat iedereen nu, maar ook in de toekomst, fijn kan wonen in Sliedrecht. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid. Eén van de projecten die moet bijdrage aan een toekomstbestendig Sliedrecht is het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS).
Doel van dit project is het vernieuwen van bestaande huurwoningen en het realiseren van extra betaalbare huur- en koopwoningen binnen het huidige dorp. Daarbij willen we zorgen voor een duurzame, groene en gezonde leefomgeving door extra groen en beweegruimte voor mensen toe te voegen.

Bewonersavonden deellocaties
Als gemeente vinden wij het belangrijk om te luisteren naar inwoners die meedenken over de toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom organiseren we vanaf januari 2024 meerdere bijeenkomsten voor de deellocaties welke onderdeel zijn van de visie. Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat. Omwonenden van de verschillende locaties hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom.


Maaslaan22 januari19:30 tot 22:00Partycentrum De Lockhorstinloop vanaf 19:00
Middeldiepstraat29 januari19:30 tot 22:00Grienden College inloop vanaf 19:00
Valkweg30 januari19:30 tot 22:00Grienden Collegeinloop vanaf 19:00
Thorbeckelaan5 februari
19:30 tot 22:00Grienden Collegeinloop vanaf 19:00
Rembrandtlaan5 februari19:30 tot 22:00Grienden Collegeinloop vanaf 19:00
Professorenbuurt27 februari
19:30 tot 22:00Grienden Collegeinloop vanaf 19:00
Dr. Schaepmanstraat27 februari
19:30 tot 22:00Grienden Collegeinloop vanaf 19:00

Aanmelden bewonersavonden
Wilt u een bewonersavond bijwonen? Meld u dan aan via de link. Aanmelden kan ook door een brief naar ons antwoordnummer te sturen.

Wat kunt u verwachten van deze bewonersavonden?
Tijdens deze bijeenkomsten luisteren wij graag naar wat u belangrijk vindt voor de deellocaties. Uw inbreng betrekken we bij de keuzes die we maken in de ruimtelijke plannen voor de deellocaties. U bent van harte welkom op de bewonersavonden van de andere locaties, maar per avond gaan we met elkaar in gesprek over de specifieke locatie.

Kunt u niet aanwezig zijn? U kunt uw opmerkingen en ideeën ook online via reactie BHS doorgeven. Of stuur een brief naar Gemeente Sliedrecht, Antwoordnummer 22, 3350 VD Sliedrecht.

Vragen over de bewonersavonden

Neem dan contact op via ons e-mailadres sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl of kijk op www.sliedrechtbouwt.nl voor onze veel gestelde vragen. De presentatie zal na de bewonersavonden op deze website worden gepubliceerd.