Spring naar inhoud

Het verhaal over de Noord-Zuidverbinding


Sliedrecht groeit en er zijn meer huizen nodig, dat is voor niemand een verrassing. Daarom komt er een nieuwe wijk boven de A15 en Betuwelijn, met ruimte voor minstens 1750 huizen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze nieuwe wijk goed verbonden is met de rest van Sliedrecht? Daarvoor was er een plan bedacht voor een nieuwe verbinding over de snelweg en het spoor. In het gebied waar de weg komt, liggen nogal wat (sport-)verenigingen en een zwembad. Ook is er een groep inwoners die ‘geraakt’ wordt door de verbinding. Daarom vroeg de gemeente (sport-)verenigingen en inwoners om mee te denken. Met resultaat, dankzij de inbreng van alle partijen ligt er nu een voorkeursvariant.

Iedereen kon meedenken

Projectleider Frans van Deursen: “Vanaf het begin wilden we als gemeente Sliedrecht dat iedereen kon meepraten over ons plan voor de Noord-Zuidverbinding en de toekomst van Sliedrecht. Daarom organiseerden we, soms ook op uitnodiging, vijftig gesprekken waar mensen vragen konden stellen en zelf ook met ideeën kwamen.” Na de diverse gespreksrondes verwerkte de gemeente alle feedback, werkte ideeën verder uit en beantwoordde de nodige vragen. Dankzij dit proces werd het een steeds beter plan. Voor Sliedrecht, van Sliedrecht.

De eerste bijeenkomst: eerst twijfels
In het begin hadden de bewoners en verenigingen twijfels over de nieuwe weg. Ze maakten zich zorgen over meer verkeer en dus onveiligheid, het verlies van natuur en ze waren bang wat er met hun sportclub of vereniging zou gebeuren.
Van Deursen: “In de eerste bijeenkomst lieten we drie plannen zien voor de nieuwe weg: een tunnel, een smal viaduct, en een breed viaduct. Over die drie plannen konden mensen hun mening geven. We kregen heel veel nieuwe en goede ideeën. Daardoor hadden we na die bijeenkomst negen nieuwe voorstellen. Die nieuwe voorstellen bekeken we met veel aandacht, en daarmee maakten we de plannen beter.”

De tweede bijeenkomst: laten zien wat er gedaan was met de feedback
Daarna werd er een tweede gespreksronde georganiseerd. Tijdens deze ronde liet de gemeente zien hoe alle feedback van de bewoners en verenigingen de plannen verbeterd had. Ook vroeg de gemeente andere organisaties zoals Prorail, het Waterschap en Rijkswaterstaat om hun mening. In totaal hebben 17 verschillende verbindingsvarianten op tafel gelegen. Met het belangrijkste doel: behoud van alle voorzieningen voor Sliedrecht, inclusief een nieuw zwembad.

Het eindresultaat: een plan voor iedereen
Na veel praten, luisteren en steeds aanpassen, kon de gemeente in september 2023 laten zien hoe het plan geworden was. Meer dan tweehonderd mensen kwamen naar de presentatie van de voorkeursvariant. Van Deursen: “Het definitieve plan laat zien dat we goed geluisterd hebben. De nieuwe verbinding is veilig voor fietsers en voetgangers, en zorgt ervoor dat auto’s de nieuwe wijk goed kunnen bereiken. Ook vind je in het vernieuwde gebied een groen park waar iedereen kan genieten. En uiteraard hebben we gezorgd dat alle sportclubs en verenigingen een plek krijgen. We hebben in Sliedrecht laten zien dat als we echt met elkaar meedenken, er iets beters kan ontstaan, waar het hele dorp profijt van kan hebben. En de komende twee jaar willen we samen met de bewoners en verenigingen het plan nog verder verbeteren. De Noord-Zuidverbinding is meer dan alleen een nieuwe weg: het is een voorbeeld van hoe je samen iets goeds kunt doen voor het dorp.